Nyttige linker

 

 

Når en av våre nærmeste dør:

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nar-en-av-vare-nermeste-dor/Publikasjoner/nar-en-av-vare-nermeste-dor-bokmal.pdf

Gravferdsloven:

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32

Lov om arv (Arvelova):

Kremasjon, Moderne kremasjon i Norge:

http://www.youtube.com/watch?v=foqQCjWZwUM#t=142

Dødsfall og arv:

http://www.domstol.no/no/Ekteskap-og-arv/Dodsfall-og-arv/

Hvem er arvinger ?

http://www.domstol.no/no/Ekteskap-og-arv/Dodsfall-og-arv/Hvem-er-arvinger/

Det digitale dødsbo - Kartlegging av avdødes digitale aktiva på nettet

http://eraseme.no/

Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester, kapittel 4: Gravferdtjenester

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-14-1066#KAPITTEL_4

Dødsannonser i Adresseavisen:

http://www.adressa.no/folk/?category=funeral

Den norske kirke Hemne og Snillfjord:

http://www.hemnekirke.no/

Aure kirkelige fellesråd:

http://www.aure.kommune.no/om-kommunen/kirken/

Halsa kirkelige fellesråd:

http://www.kirken.no/?event=showCouncils&pFellesId=f1571

 


Bertelsen Begravelsesbyrå AS - Adresse: Hagaveien 8, 7200 Kyrksæterøra - Telefon: 72 45 25 37 - E-post: - Org.nr: 998 582 482